Intervju med ledare för NJC : Nordens framtid beroende av journalistiken

Netværk

Journalistiken spelar en avgörande roll inför de utmaningar de nordiska länderna står inför. För Nordisk Journalistcenter är nyckelorden kunskapsdelning och nätverk. Utdrag från intervju med ledare för NJC John Frølich på tidningen Arbeidsliv i Norden.

Af Fayme Alm, journalist hos Arbeidsliv i Norden

Helsingforsavtalet – samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – kan komma att uppdateras på anledning av den förändrade säkerhetssituationen i Norden. En av dem som ser fram emot en revidering av avtalet är ledare för Nordisk Journalistcenter John Frølich.

– Vi befinner oss i en helt ny geopolitisk situation och det gäller främst Sverige och Finland. Men i Nordiska rådet diskuterar man inte på allvar säkerhetspolitik. Därför behöver Helsingforsavtalet så fort som möjligt revideras. Om de inte sker riskerar rådet att bli irrelevant, säger han till Arbeidsliv i Norden.

John Frølich ser möjligheterna att använda Helsingforsavtalet för större samordning inom de nordiska länderna, att koordinera på så många områden som möjligt.

– Kommer avtalet att revideras vilket jag hoppas och tror, ska journalisterna bidra med artiklar för att skapa debatt kring förändringarna. Vad de innebär för oss som bor eller är verksamma i de nordiska länderna, säger han.

Fokus på föränderlighet och brobyggande

I mer än 65 år och med säte i danska Aarhus på Jylland har NJC arbetat för att förstärka utvecklingen av journalistiken och medierna genom vidareutbildning, kurser och nätverksaktiviteter. En icke vinstdrivande verksamhet med bas på DMJX – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

NJC är verksamma både i Norden och i Nordens närområden, det vill säga i Nordvästryssland och i de tre baltiska länderna.

På grund av kriget i Ukraina har NJC dock inte längre aktiviteter i själva Ryssland. Istället har man nu flera projekt som stödjer ryska journalister i exil, som i Baltikum där NJC har bidragit till att utveckla rysktalande medier.

– Det är extremt viktigt att dessa medier är självständiga och kan ge motspel till de rysktalande minoriteterna i de länder där rysk teve visas varje dag. Att fortsätta bemöta rysk media på ryska är mer angeläget än på länge, säger John Frølich.

John Frølich poängterar att insatserna som görs i Baltikum inte bara är en fråga om att ge ekonomiskt stöd. Eller för den delen att ”vi” ska lära ”dem” hur man bedriver journalistik.

– Det vet de redan. Vad det handlar om är ett utbyte där journalisterna i de baltiska staterna kan bidra till svaret på hur Östersjön kan förbli ett fredligt område även om Ryssland är ett gränsland, säger han.

 

En grupp av nordiska journalister från NJC på besök i Helsingfors – där avtalet om det nordiska samarbetet skrev den 23 mars 1962. Foto: NJC

Men det är fram för allt inom Norden som NJC är aktiva. Sedan starten 1957 har centret erbjudit nordiska journalister fortbildning. Årligt återkommande är den så kallade Aarhuskursen.

Temat för årets kurs är Arktis och den nya nordiska verkligheten som under kommande höst inleds med besök i Tromsö, Norges arktiska huvudstad, för att fortsätta i Oslo och i Bryssel. Deltagarna kommer bli uppdaterade på det arktiska området utifrån säkerhets- och utrikespolitiken och den gröna och digitala omställningen.

Stora och aktuella frågor, kommenterar John Frølich och pekar på att den liksom andra kurser ger en extra dimension utöver ämnet i sig.

– När du har kollegor från andra nordiska länder som berättar om sina erfarenheter vidgas ditt perspektiv. Medierna i de nordiska länderna har ofta olika vinklar på till exempel klimat och miljö, säger han, och nämner att flera Aarhus-grupper fortsätter att träffas och håller återträffar på olika platser i Norden.

Läs hela intervjun på Arbeidsliv i Norden

Artiklen blev publiceret hos Arbeidsliv i Norden den 21. august 2023