Norden: grønt, konkurrencedygtigt og social bæredygtigt

Netværk

Nordisk Ministerråds 2030-strategi skal gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region. De nordiske samarbejdsministre har som et skridt på vejen etableret et nordisk civilsamfundsnetværk med 40 repræsentanter fra de nordiske lande – her er Nordisk Journalistcenter også repræsenteret.

“NJC er med i civilsamfundsnetværket for at følge den politiske dagsorden tæt på. Det er samtidig vigtigt at styrke den troværdige information online for at styrke de nordiske befolkningers tillid til medier og deres aktive deltagelse i demokratiet,” forklarer Mikkel Odgaard, projektleder hos Nordisk Journalistcenter og medlem af civilsamfundsnetværket.

Netværket har haft sin første fysiske samling i forbindelse med Nordisk Ministerråds session i København.

Covid-19-Pandemien understreger den centrale rolle som troværdig information spiller, når vi står overfor nye sundhedstrusler. Vi har behov for korrekt, præcis og troværdig information. Vi har behov for befolkningens fortsatte tillid til kritiske, uafhængige medier, der imødegår falsk information og undersøger de politiske beslutninger.

De miljømæssige problemer og politisk vedtagne klimamål betyder ændringer i de nordiske befolkningers dagligdag. Ændringer som skal formidles og efterses kritisk af nordiske medier, hvis befolkningernes opbakning skal sikres.