Norden får mere opmærksomhed

Folk i Norden
Deltagere på Aarhuskurset 2020, Island. Foto: Kjersti Veel Krauss

TEMA: Artikelserie om øget interesse i Danmark for det nordiske.
Artiklen er bragt i bladet ‘Nordiske‘, der udgives af Foreningen Norden, Danmark

Læs også:
Hvad gør Sverige? Det vil vi gerne vide!
Vi har et uerkendt behov for Norden
Kærlighed og corona førte til nordisk TV2-korrespondent

Vores debatter er overførbare fra det ene nordiske land til det andet. Mere end nogensinde. Det er en af årsagerne til, at Norden er blevet mere interessant for danskerne i de senere år, mener Kristeligt Dagblads nordiske korrespondent

Af: Esben Ørberg, Nordiske 

Det er ikke noget jordskred, snarere en beskeden, men støt tendens. At Norden er blevet mere interessant for danskere. Det mener Johan Varning Bendtsen, journalist på Kristeligt Dagblad med Norden som stofområde.

Det er også den konklusion hans avis kom frem til, da de for nogle år siden oprettede en fast stilling med fokus på Norden. Kristeligt Dagblad har i det hele taget et bredt perspektiv på det, der sker i Danmarks nabolande.

– Vi forsøger at dække Norden bredt, så det ikke alene bliver nyheder om corona eller bandekriminalitet. Etik, trosstof og litteratur fylder meget i avisen, og inden for de områder findes ofte interessante perspektiver i de andre nordiske lande. Tag litteraturscenen i Norge eller Sverige, for eksempel, siger han.

– I det hele taget er de nordiske lande jo sammenvævet på enormt mange niveauer, både historisk og i et nutidigt perspektiv, og for mig at se, er det derfor virkelig givende at sammenligne og tage ved lære af hinandens erfaringer.

Debatter overføres fra land til land
– De nordiske samfund er jo variationer over samme velfærdsmodel, hvilket betyder at en debat i ét land ofte kan overføres til et andet. Journalistisk set betyder det, at der findes rigtig mange emner, som det er interessant at undersøge på tværs. Sundhedsvæsen, uddannelse, atomkraft, NATO, coronahåndtering og kriminalitetsbekæmpelse, siger Johan Varning Bendtsen, der i øjeblikket arbejder på en bog om Sverige i anledning af valget til september.

Akkurat som de andre nordiske korrespondenter fremhæver Johan Varning Bendtsen, at han bruger landene som spejl. Sådan gør vi her, hvad gør de der? Hvorfor? Han nævner to ’spejl-eksempler’, som flere af de øvrige journalister i dette Nordiske-tema også peger på, nemlig flygtningekrisen i 2015 og corona-pandemien.

– Under flygtningekrisen sammenlignede vi på alle mulige måder Danmark og Sverige, fordi de to lande greb situationen meget forskelligt an, siger han.

– Og det samme var tilfældet under coronakrisen. Her stak Sverige også ud, og vi gjorde meget ud af ikke kun at tale med sundhedseksperter og politikere, men også med forfattere, kunstnere og forskere i bred forstand, for at forstå, hvad der historisk og kulturelt kunne ligge til grund for den måde, svenskerne håndterede pandemien. Det er jo det, der ofte er så spændende: På rigtig mange måder minder vi enormt meget om hinanden, og så kommer der alligevel de her situationer, hvor vi griber tingene helt forskelligt an.

Den store – og de to små
For den nordiske korrespondent tegner sig et billede af to små og den store, altså Danmark og Norge på den ene side og Sverige på den anden. Finland og Island lidt mere på sidelinjen.

– På nogle punkter minder danskere og nordmænd nok lidt mere om hinanden, og så er Sverige lidt længere fremme i skoene. Stormagtstiden sidder måske stadigvæk lidt i dem, og det er jo drøninteressant, når du har en nabo, der hele tiden lige går skridtet videre – uanset om det så handler om indvandring eller feminisme eller pandemihåndtering.

– En gang imellem kan der godt gå lidt usund landskampsstemning i den, men i bund og grund hersker der vel en venskabelig rivalisering mellem broderlande. Og jeg tror, de fleste er enige om, at vi kan lære rigtig meget af hinanden – også selvom vi har nogle fordomme om de frelste svenskere, og de måske omvendt mener, vi er lidt bøvede på vores side af Øresund, siger Johan Varning Bendtsen.

TEMA: Artikelserie om øget interesse i Danmark for det nordiske

Artiklen er bragt i bladet ‘Nordiske‘, der udgives af Foreningen Norden, Danmark

Læs også: