NJC utvidgar sin verksamhet i Ukraina

Om NJC

Ett nytt anslag från Nordiska ministerrådet innebär att Nordiska Journalistcentret kan fortsätta arbetet med att stöda oberoende ryska medier och journalister i exil. Samtidigt ökar man sitt engagemang med nya projekt i Ukraina.

Nordiska Journalistcentret i Århus har nyligen beviljats ​​2,5 miljoner danska kronor av Nordiska ministerrådet (NMR) för nätverkande, fortbildning och stöd till oberoende ryska medier och journalister i exil. Som ett helt nytt element innefattar avtalet med NMR även förverkligandet av två delprojekt i Ukraina.

”Våra kontakter i Ukraina berättar att de lokala journalisterna har stort behov av en paus från den enorma press de befinner sig under, både personligt och professionellt. Genom våra projekt hoppas vi kunna erbjuda den inspiration och det stöd som efterfrågas, så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete”, säger ledaren för NJC John Frølich.

Projekten i Ukraina inkluderar en studieresa i Norden för ukrainska journalister, med besök hos olika mediehus samt möten med nordiska journalister på programmet. Syftet är att utbyta erfarenheter, inspirera varandra och skapa nya kontaktnätverk. Utöver det kommer NJC att genomföra en serie seminarier och workshops vid utvalda universitet i Ukraina, med fokus på propaganda i medier och fejknyheter kontra fakta.

Utbildning för nästa generation av journalister
Avtalet med NMR inkluderar också ett Riga-baserat projekt där unga ryska journalister utbildas genom ett mentorssystem. Likaså fortsätter det nordisk-ryska stipendieprogrammet som ger ryska exiljournalister möjlighet att arbeta vid ett nordiskt mediehus i 2–3 månader. Syftet också här att skapa nya nätverk mellan ryska och nordiska medier och journalister. Det handlar om ett win win-upplägg, där mediehusen får ny expertis för sin Rysslandsbevakning, och stipendiaten i sin tur inspiration och stöd för sitt journalistiska värv, nya digitala färdigheter samt kunskap om Norden.

”En dag kommer förhoppningsvis oberoende och trovärdiga journalister att kunna återvända och arbeta öppet i Ryssland igen. Fram till dess kan vi stötta dem genom att uppvisa kollegial samhörighet, erbjuda fortbildning och förebilder från den nordiska mediemodellen”, säger John Frølich.

Avtalet mellan NJC och NMR har rubriken Free and independent media support for democratic development in the Nordic-Baltic Region and adjacent areas och är i kraft 2023–2024.