NJC udvider med aktiviteter i Ukraine

Om NJC

En ny bevilling fra Nordisk Ministerråd betyder, at Nordisk Journalistcenter fortsætter arbejdet med støtte til uafhængige, russiske medier og journalister i eksil – og øger indsatsen med nye projekter i Ukraine

Nordisk Journalistcenter i Aarhus har netop fået bevilliget 2,5 mio. kroner fra Nordisk Ministerråd til netværksaktiviteter, efteruddannelse og støtte til bl.a. russiske journalister og medier i eksil. Som noget helt nyt indeholder aftalen med Nordisk Ministerråd også to delprojekter i Ukraine.

”Vores kontakter i Ukraine fortæller, at de ukrainske journalister savner et afbræk fra det enorme pres, de befinder sig i både personligt og professionelt. Med vore projekter håber vi, at vi kan tilføre den inspiration og støtte, der er efterspørgsel efter, så de kan fortsætte deres vigtige arbejde,” siger leder af NJC, John Frølich.

Projekterne i Ukraine omfatter en studietur i Norden for ukrainske journalister, hvor programmet byder på besøg hos medier og møder med nordiske journalister for at udveksle inspiration og skabe netværk. Desuden vil Nordisk Journalistcenter gennemføre en række seminarer og workshops på udvalgte universiteter i Ukraine, som fokuserer på propaganda i medierne og fakes versus facts.

Uddannelse til næste generation af journalister
Aftalen indeholder også et Riga-baseret projekt, der uddanner yngre russiske journalister gennem en mentorordning. Og så fortsætter det nordiske-russiske fellowship-program, som giver russiske eksiljournalister mulighed for at arbejde i et nordisk mediehus i to-tre måneder. Formålet er at skabe netværk mellem russiske og nordiske journalister og desuden opnå en win-win situation, hvor mediehusene får tilført ekspertise til dækningen af Rusland og de russiske fellows får ny inspiration til deres journalistik, kendskab til Norden og nye digitale kundskaber.

”En dag vil uafhængige journalister forhåbentlig kunne vende tilbage og igen åbent kunne arbejde i Rusland. Indtil da kan vi bakke op om deres indsats gennem faglige fællesskaber, bidrage med efteruddannelse og inspiration fra den nordiske mediemodel,” siger John Frølich.

Aftalen mellem NJC og Nordisk Ministerråd har titlen ”Free and independent media support for democratic development in the Nordic-Baltic Region and the adjacent areas”, og den løber i 2023 – 2024.