NJC tilldelas Nordens samarbetspris

Netværk

NJC tilldelas Föreningen Norden Sveriges nya utmärkelse “Nordens samarbetspris”. Priset är ett erkännande för främjandet av nordiskt samarbete som för befolkningarna i Norden närmare varandra.

NJC har idag äran att motta det nyinstiftade ”Nordens samarbetspris” av Föreningen Norden Sverige. Priset delas nu ut för första gången i 2024 och är ett erkännande av dem som samarbetar över nordiska gränser och skapar mervärde för befolkningarna i Norden. Prisutdelningen äger rum på Nordiska museet i Stockholm.

“Genom sitt ihärdiga arbete stärker Nordisk Journalistcenter utvecklingen av media och journalistik i hela Norden. Vi delar ut Nordens samarbetspris i en tid då journalistiken är satt under press samtidigt som behovet av att stå samman i Norden är viktigare än på länge. Trovärdig och saklig journalistik är en motvikt mot desinformation och polarisering, och det är något vi vill stå upp för och hylla,” säger Josefin Carlring, generalsekreterare i Föreningen Norden Sverige i ett pressmeddelande.

Föreningen Norden Sverige fick under en öppen nomineringsprocess i våras motta trettiofem förslag på goda samarbetsaktörer i Norden. Bland nomineringskriterierna krävdes att samarbetet ska ske över minst en nordisk gräns, däribland Sverige. I konkurrensen mellan flera starka kandidater sållade juryn bestående av sex nordiska representanter ut NJC som årets vinnare.

“Det är en stor ära och glädje att motta just detta pris, som ges för nätverkande och samarbete över de nordiska gränserna med målet att stärka yttrandefrihet, pressfrihet och demokrati. Det träffar NJC:s kärna precis,” säger ledaren för NJC John Frølich.

Sedan NJC grundades 1957 och fram till i dag har flera tusen nordiska journalister deltagit i kurser och konferenser som arrangerats av NJC. Centret är placerat vid Danmarks Medie- och Journalisthögskola (DMJX) i Aarhus.

“Vi ska använda priset för att nå ännu längre ut i samtliga hörn av den nordiska regionen. Under 2023 och 2024 har vi haft starkt fokus på Nordatlanten och samarbetat aktivt med journalistförbunden på Grönland, Island och Färöarna, där mediebranschen är i kris. Arktis har på grund av stormakternas rivalitet, kriget i Ukraina och klimatfrågan blivit världens nya fokuspunkt. I praktiken handlar vårt arbete om att säkerställa att professionella, publicistiska medier överlever, både i Nordatlanten och i övriga Norden,” säger John Frølich.

Vid prisutdelningen i Stockholm deltar tre representanter från NJC:s Advisory Board: Hans-Henrik Holm, forskningschef emeritus vid Danmarks Medie- och Journalisthögskola, Olav Njaastad, tidigare redaktionsledare på NRK och tidigare ordförande för Norsk Journalistlag, samt Linda Lundin, digital chef på Arbetarbladet, Gävleborg, Sverige.

NJC följer upp med bilder och reportage från prisutdelningen i Stockholm.