NJC får nyt digitalt univers

Netværk, Viden
NJC, Netværk, Norden, nordiske journalister,
NJC, Netværk, Norden, nordiske journalister,

NJCs nye hjemmeside sætter kurs mod udvikling af digitale netværk til journalister i Norden. Et mangeårigt ønske der åbner nye muligheder her og nu – både for dialog og mere viden om nordiske forhold 

Af Joan Rask 

Et paradigmeskifte – så store ord bruger kursusleder hos NJC Anders Lange om den udvikling, NJC gennemgår i 2015 og 2016.

Det er et helt afgørende skifte, vi er igang med. Vi flytter fokus fra kursusaktivitet til at være et community, der udvikler og faciliterer netværk blandt nordiske journalister.

Anders Lange er næsten identisk med NJC. Han har faciliteret kurser i en årrække. Han har stor viden om nordiske forhold og en stærk kontaktfalde til de mange hundrede journalister, der gennem årene har været på NJCs kurser og konferencer. Der er næsten 500 nordiske mediefolk i de eksisterende, men lidt passive netværk hos NJC. Det er bl.a. dem, NJC vil gøre mere for i 2016.

Det handler først og fremmest om udviklingen af digitale netværk omkring de temaer, hvor NJC har erfaring og stærke kompetencer. Det er fx hele kulturområdet. Det er miljøområdet. Det er temaer om udnyttelsen af resurser i arktiske områder og det handler om de vigtige aktiviteter i det vestnordiske. Et område, der er særligt presset i de nordligste dele af Norden, er hele det spændingsfelt, den frie presse udfolder sig i, hvor nye ejerstrukturer udfordrer mulighederne for journalistisk dækning af begivenheder, personkredse m.v.

Netværket gør det nemmere at researche på tværs af brancher, fag og nationaliteter og åbner ofte døre for interview, kontakt til forskere og partskilder i de andre nordiske lande. NJCs ambition er, at skabe de digitale rammer for at samarbejde og dele viden indenfor de temaer, som medlemmerne i netværkene er aktive omkring.

Anders Lange er ikke i tvivl om NJCs fokus, som er, at pressen generelt skal skrive mere om nordiske forhold, og at det kræver et stærkere kendskab. Det er derfor, NJC eksisterer, og det er derfor Nordisk Ministerråd giver tilskud, så journalister over hele Norden får nemmere adgang til viden, fakta og tendenser på tværs af de nordiske hjemlande.

De senere år har kurserne ofte haft en digital vinkel. Det er såvel i forhold til viden, læring og muligheder for kontakt mellem kursisterne som for publicering og håndtering af viden på tværs af de nordiske grænser. Kursisterne er konstant blevet udfordret med digitale læringsmetoder, der bygger på de nyeste værktøjer.

Vi har set virkelig gode resultater, som jeg er meget stolt af. Det er stærkt at opleve den energi og interesse, kursisterne udvikler for at arbejde sammen på tværs af samtlige nordiske nationaliteter. For mig er det tydeligt, at kursister i dag har bedre mulighed for at bruge hinanden i det daglige arbejde – fordi de har adgang via digitale netværk,

siger Anders Lange.

Internationale tendenser får betydning for NJC

På kurser og konferencer benytter NJC sig af nordiske undervisere og oplægsholdere, som er absolut førende på deres område, og også her spiller digitaliseringen ind. Derfor er skridtet fra den gamle til den nye hjemmeside – og fra center-tanken til digitale communities – måske stort set udefra, men i virkeligheden er det en naturlig videreførelse.
Kursusleder og mangeårig underviser Ole Rode Jensen er ny i den daglige ledelse af NJC, men kender aktiviteterne indefra.

NJC flytter sig. Fra center til community. Engang var NJC en institution, som havde en postadresse og nogle kontorer. Nu skal vi i langt højere grad være et fællesskab, som lever i alle hjørner af de nordiske lande og områder dér, hvor journalister arbejder. Det skal det nye website gerne understøtte,

siger Ole Rode Jensen.

Ny nordisk hjemmeside – til njc.dk

Det nye webside njc.dk er skarpt fokuseret på enkelhed i kommunikation, administration, hosting og funktionalitet – og dermed omkostninger, som ellers kunne tage penge fra det egentlige formål.

Anders Lange er stærkt optaget af at få udviklet NJC til et community, der så at sige lægger det ud til brugerne i de nordiske lande. NJCs rolle bliver at facilitere dialogerne, skabe rammer for samtaler og koble personer sammen på tværs af nationaliteter og fagområder – og dele nyheder om nordisk presse.