NJC arbejder for ytringsfrihed og pressefrihed

Folk i Norden, Netværk, Viden, Viden, Ytringsfrihed

Nye ejerstrukturer udfordrer nordisk presse, og særligt i de mindre samfund er der ofte pres om selvcensur. Det er et af hovedemnerne i NJCs kontraktoplæg for 2016 til Nordisk Ministerråd, der netop er indsendt

Af Joan Rask

Nordisk presse er under pres fra flere forskellige sider. Ejerstrukturerne skifter, fanatisme truer ytringsfriheden samtidig med at selvcensur og diskussioner om, hvordan pressen bedst viser respekt for minoriteter, fylder mere.

Anders Lange, NJC, Norden, nordiske journalister, Tromsø

Anders Lange, kursusleder NJC, underviser på DMJX og tidligere kulturjournalist

Det fremtvinger stærke følelser hos både læsere og politikere, når journalister beskriver den virkelighed de oplever. Forskelligheder bliver tydeligere og samtidig også ligheden i de nordiske lande.

Dette spændingsfelt er NJCs omdrejningspunkt i 2016 – og det er den strategiske retning, der er sat for NJCs ansøgning til Nordisk Ministerråd i forbindelse med tildeling af budgetmidler for 2016.

Kursusleder og mangeårige initiativtager Anders Lange er stolt af de resultater NJC har skabt, og han er klar til at løfte det nordiske netværk ind i en virkelighed, hvor deltagerne gør brug af de nyeste digitale muligheder for samarbejde.

Det bliver et paradigmeskifte for NJC, der bliver et nordisk netværk og community. Kommunikation er nu så meget nemmere på tværs af nationaliteter og afstande at nordisk presse får helt nye potentialer for samarbejde, siger Anders Lange.

Tre hovedpunkter er rammen for arbejdet i 2016. Det er først og fremmest en analyse af selvcensur og ytringsfrihed i Norden med afsæt i nye ejerstrukturer og pres på minoriteter.

Derudover bliver der igangsat en særlig indsats for undersøgende journalistik i Nordatlanten, der bygger videre på aktiviteter og konferencer i 2015.

Endelig sættes der stor fokus på at skabe et community, der kan faciliterer de behov, som pressen har i Norden. Det bliver via sociale medier og det tager afsæt i den store kontaktflade på ca. 500 nordiske mediefolk, der er opbygget i kraft af NJCs tidligere virke – og som alle aktivt har vist interesse for nordiske sociale medier.