Arktis och den nya nordiska verkligheten

Tromsø-NJC-aarhus-kursus

Aarhuskursen 2023 handlar om den nya nordiska verkligheten. En verklighet,

där relationerna med Ryssland har kollapsat efter 30 års försök att bygga upp förtroende och samarbete.

där alla nordiska länder snart kommer att ingå i Natos norra flank.

där invandring skapar polarisering i det annars homogena Norden.

där det arktiska området har fått enorm betydelse. Här är säkerhet, ekonomi, miljö och klimat oupplösligt förbundna med stormaktskonfrontationen. Och nu ett Arktiskt råd som måste försöka jobba vidare utan Ryssland.

De nordiska länderna har (äntligen) upptäckt att vi tillsammans utgör den 10. största ekonomin i världen. Vi har världens största handelsflotta. Vi täcker några av de viktigaste havsområdena: Östersjön, Nordatlanten och Arktis. Vi har välfungerande och handlingskraftiga demokratier. Den danska utrikesministern Lars Løkke Rasmussen talar nu om ett ”vitaliserat” nordiskt samarbete på en ”helt annan nivå”. Är det realistiskt? Vad är vägen ut ur kriserna? Hur går vi vidare? Och inte minst: Vem ska bygga bron till Ryssland?

Tromsö och Arktis:

Kursen börjar i Norges arktiska huvudstad Tromsö. Här besöker vi Arktiska rådet, där Norge är ordförandeland 2023. Bara två timmar borta ligger Norges största och viktigaste militärbaser. Vi besöker Framcentret, bas för klimat- och miljöforskning av hög internationell standard, samt det arktiska universitetet, universitetet i Tromsö.

Vi kommer också att gå ”på fältet” och se hur livet förändras för fiskare, samer och alla andra som bor i de arktiska områdena. Klimatförändringar handlar inte bara om havsis, isbjörnar och upptinande permafrost. I havet är viktiga fiskbestånd i rörelse norrut och på land ändras betesområden, vilket innebär att renar har svårare att hitta föda.

Oslo och Norden:

Sedan går resan till Oslo. Norge har ordförandeskapet i Nordiska rådet och vi deltar i delar av årets session om förnyat nordiskt samarbete. Det ger oss tillgång till toppolitiker från alla nordiska länder, inklusive samtliga stats- och utrikesministrar. Vi närvarar vid utdelningen av Nordiska rådets kulturpriser på den stora årliga galan. I Oslo berör vi också ämnen som definierar norsk och nordisk identitet: norsk självständighet, relationen till EU, Nobels fredspris och den gröna omställningen.

Bryssel och Europa:

En månad senare träffas vi igen, denna gång i EU’s huvudstad. Här kommer vi att prata med nordiska och andra länders ledamöter i EU-parlamentet. I EU-kommissionen möter vi experter och tjänstemän på högsta nivå, däribland ett par av de nordiska EU-kommissionärerna. Återigen står miljö/klimat och säkerhetspolitik högt på agendan, liksom möjliga vägar ut ur kriget och klimatkrisen. Det kommer också att finnas utrymme för att diskutera digitalisering, övervakning och Big Tech. Och så diskuterar vi den journalistiska bevakningen av EU med nordiska korrespondenter.

Såväl i Tromsö, Oslo som i Bryssel träffar vi innovativa medier och journalister. En av de viktigaste sakerna (enligt Aarhus kursdeltagare genom åren) är: Det personliga och professionella nätverk som kursen ger – även i grannländerna.

Det här får du med dig från kursen:

Ny kunskap om Arktis, grön och digital omställning, säkerhets- och utrikespolitik.

Ny kunskap om EU och Nordiska rådet.

Ny kunskap om trender inom journalistiken – även för special- och lokaljournalistik.

Verktyg för att hantera cyberhot och desinformation.

Tillgång till toppolitiker och experter inom EU och nordiskt samarbete.

Tillträde till utdelningen av Nordiska rådets kulturpriser.

Stora möjligheter att skapa egna berättelser och reportage under kursen.

Ett unikt nätverk av kollegor över hela Norden.

Praktisk information

Kursavgiften är 28.000 DKK. Svenska journalister har möjlighet att söka stipendium hos SJF.

 

Kursavgiften täcker

Enkelrum på hotell i alla tre städer

Hotellfrukost i alla tre städer

Ca. hälften av övriga måltider under kursveckorna

All lokal transport under kursdagarna

Resan mellan Tromsö och Oslo

Allt kursmaterial

 

Kursavgiften täcker ej

Resa till Tromsö och retur från Oslo

Resa till och från Bryssel

Ca. åtta måltider (luncher/middagar)

 

Annullering / avbokning

Om kursen ställs in återbördas kursavgiften i sin helhet.

Om du själv avbokar tidigare än åtta (8) veckor före kursstart, debiteras en administrationsavgift på 1000DKK.

Vid avbokning senare än åtta (8) veckor före kursstart debiteras – oavsett orsak – fullt pris.

 

Frågor om kursinnehållet

Kursledare, Asbjørn Jørgensen

Tel: +45 21 75 21 25

E-post: asbo@dmjx.dk

 

Chef för NJC, John Frølich

Tel: +45 89 440 251

Mob: +45 20 950 945

E-post: jf2@dmjx.dk

 

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben