Kamp for en stærk nordisk presse fortsætter

Folk i Norden, Kultur, Netværk, Viden, Viden, Ytringsfrihed
Afstemning om NJCs budget for 2016 på 67. Session, Island
Afstemning om NJCs budget for 2016 på 67. Session, Island
Afstemning om NJCs budget for 2016 på 67. Session, Island

NJC får 1 mio. dkr. til driften i 2016

NJCs Fremtid var i dag lagt i hænderne på Nordisk Råds politikere. De blev enige om, at Norden har brug for det netværk, som NJC giver nordiske journalister – det betyder, at driften og aktiviteterne fortsætter i 2016.

– Vi betragter bevillingen som et OK til vores indsats for at skabe et internordisk pressenetværk, der styrker journalistikken i Nordatlanten, og at vi fortsætter udviklingen af vores særlige kursusforløb for nordiske journalister, der har rod helt tilbage til 1957, siger NJC-medarbejder Anders Lange.

Afstemning om NJCs budget for 2016 på 67. Session, Island. De 17 nej-stemmer stemte for et mod-forslag, der ville give NJC større frihed til at vælge kursusindhold og fokus.

Afstemning om NJCs budget for 2016 på 67. Session, Island. De 17 nej-stemmer stemte for et mod-forslag, der ville give NJC større frihed til at vælge kursusindhold og fokus.

Fokus i 2016 er på netværk og community for journalister i Norden via sociale medier og personlige kontakter – samt kurser med nordisk fokus.

– Jeg er super glad for, at selve punktet, der handlede om, at pressen skal være uafhængig, og at NJC selv skal bestemme indholdet i kurserne, blev debatteret i næsten en halv time på Nordisk Råds møde, siger han.

Baggrunden var, at NJCs største kursus – det såkaldte Aarhus-kursus på tre uger – skulle målrettes Nordisk Råds årlige sessioner.

Politikerne understregede dog under debatten, at ønsket om, at NJC er til stede på mødet, handler om at få indsigt i arbejdet.

– Om dækningen af sessionerne bliver positive eller negative, kommer politikerne ikke til at bestemme over, forsikrer Anders Lange

– Men debatten betyder, at politikerne har en holdning til det arbejde, vi udfører, og de resultater vi når, siger han.

Han bemærker, at NJC, ud over et kontraktbeløb på 1 mio. dkr., får ansvar for en konference i Helsingfors i maj 2016 ”Ytringsfriheden og journalistik i det digitale medielandskab”.

Nordisk presses position i samfundet som den frie vagthund eller den fjerde statsmagt, er et nordisk brand, som NJC dyrker og udvikler som en del af sin langsigtede strategi. Derfor er det særligt godt for NJC, at centret får ansvar for konferencen.

– Vi fornemmer, at centret er ovre den periode, hvor nogen i Nordisk Ministerråd ville lukke for støtten til centret, siger Anders Lange.

Han glæder sig til at præsentere det kommende års kursusudbud, der allerede er i støbeskeen.

– Næste fase er forhandlinger om kontraktens indhold, og så snart det er på plads, melder vi vores planer ud, siger han.

Af Joan Rask

Mere information

Interview med Mogens Jensen (S), fra Nordisk Råds Kultur- og uddannelsesudvalg:
Norden.org: Nordisk Råd vil støtte og styrke nordisk journalistik

Nordisk Journalistcenter
Website: www.njc.dk

Norden.org:
Medlemsforslag om en sterk og fri presse i Norden (pdf)
Materiale om NJC fra 2015
Hovedtale om NJC fra 2014

Det arbejder NJC for:
Formål, mål og strategisk retning for 2016