Højt tempo i 21 dage var et hit for nordiske pressefolk

Aarhus Kurset, Folk i Norden, Kursus, Netværk, Viden

Vil du med på et hektisk kursus ? I efteråret 2018 var Aarhus-kurset igennem tre lande, med et spor af sociale medier, Norden og EU. Kæs her kursusleder Asbjørn Slot Jørgensens tanker om denne version af kurset. Kursisterne gav kurset 4,6 på en skala fra 1-5

Tilmelding: Aarhus 2019 – Tryk på Norden

Af Asbjørn Slot Jørgensen

Da grønlandske Nauja Møller og svenske Wilhelm Jaresand blev interviewet af danske journaliststuderende sidst i oktober, var det som æresgæster ved en 60 års-fødselsdag.

Deres bidrag: Talere og stemningsbilleder fra NJCs 60 års jubilæumsreception 

De to og deres medkursister var særligt indbudt til receptionen: 60 års-jubilæum for Nordisk Journalistcenter. “Aarhus-kurset” (eller Nordisk Journalistkursus) har i alle årene siden 1957 har været et flagskib for NJC, der i dag – ud over at lave kurser med nordisk betoning – er en vifte af netværk, seminarer publikationer m.v.

De 60 år for NJC blev fulgt af to andre jubilæer, der særligt prægede dette års kursus: Finlands 100 år og EUs 60 år, i alt 220 år på 21 dage.

100 år for Finland

Dagen efter 60 års-receptionen i Aarhus drog holdet videre til Helsingfors, der i hele 2017 er præget af fejring af Finlands 100 år som selvstændig nation: Det var i december 1917, at Finland officielt løsrev sig fra Rusland, dengang Rusland blev til Sovjetunionen.

Netop Nordens forhold til Rusland var blandt kursets gennemgående temaer, især set fra et medieperspektiv. Den store nabo i øst har en særlig og forskellig plads i alle nordiske lande. I Helsingfors dukkede Rusland og ‘sikkerhed’ op løbende: Ved Nordisk Råds session, på minister-pressemøder, ved mediebesøg.

9- Galla-parat i Finlandia-huset i Helsingfors; til uddeling af Nordisk Råds kulturpriser.

Galla-parate i Finlandia-huset i Helsingfors; til uddeling af Nordisk Råds kulturpriser.

Den sikkerhedspolitiske dagsorden rejste med til Bruxelles i kursets 3. uge, bl.a. med informationer om EUs taskforce til at modarbejde (russisk) misinformation, men ellers var Bruxelles-ugen mest om interne EU-anliggender.

Og 60 år for Rom – i Bruxelles

Kursusstart mandag morgen i Bruxelles foregik naturligt i den centrale rundkørsel i EU-kvarteret, hvor kursusleder John Frølich og lobbyisme-ekspert Olivier Hoedemann øste af viden – med EU-administrationens hovedbygning Berlaymont knejsende over os.

Berlaymont er for tiden klædt i et kæmpebanner med teksten “60 Rome #EU60”; 60 års fødselsdag for fællesskabernes første forfatning, Rom-traktaten. EU har måske en 60 års-krise, men i Bruxelles kigger de fremad; EUs maskinrum arbejder videre, selv om tyskerne mangler en kansler, briterne har meldt sig ud og ungarerne nedbryder retsstaten. Så hos Kommissionen mødte vi visioner for jobvækst og handelsaftaler og 2025, og i Parlamentet talte de om energiforbrug i 2050 og om tiden efter Brexit.

Må man godt sige g-ordet?

At bølger og humør på kurset var høje, skal jeg forklare:

Trods vores  tilsyneladende ens nordiske baggrund, så er de kulturelle og politiske forskelle store de nordiske lande imellem, også for mediefolk. At forstå hinanden bedre er et centralt formål med kurset, og det kræver diskussioner, også af den hårde slags. Tonen blev slået an på kursets første dag, da vi besøgte Gellerup-bydelen i Aarhus; må man sige ‘ghetto’ om et boligområde, der adskiller sig etnisk og socialt?

Tonen blev slået an på kursets første dag, da vi besøgte Gellerup-bydelen i Aarhus; må man sige ‘ghetto’ om et boligområde, der adskiller sig etnisk og socialt?

Mediekonference – det vigtigste er pauserne

Mediekonference – det vigtigste er pauserne

 

Vi blev aldrig enige. Og vi bliver nok aldrig enige. Men vi er klogere på uenigheden og tabuet. Og efter to uger kunne vi drøfte terror og islam uden at skændes.

#Clooney eller #Metoo

Køn og ligestilling kunne udløse tilsvarende diskussioner. Næsten.

#Metoo-lavinen gav en ekstra dimension til et andet af kursets formål, nemlig at blive stærkere i sociale medier og forstå SoMe-mekanismerne. Og den kvindelige svenske EU-kommissær Cecilia Malmström ville gerne lave selfies med kursuslederen, men hun ville ikke fotograferes med sin George Clooney-kaffekop i en #metoo-tid, hvor selv en sød idol-hilsen skal tolkes sexistisk; og flere journalister på kurset ville slet ikke fotograferes sammen med Malmström, for ‘journalist-møder-politiker’-fotos er helt fy-fy i Sverige.

Rundvisning i Aarhus-forstaden Gellerup. Deltagere på Aarhus 2017

Rundvisning i Aarhus-forstaden Gellerup. Deltagere på Aarhus 2017

Alt andet lige

A propos køn og ligestilling, så var selve kursist-sammensætningen noget kønsskæv med 14 kvinder og blot fem mænd.

Programpunkterne var mere lige; 22 kvinder og 25 mænd. Medregnes arrangører ved de forskellige besøg, bliver det 29 kvinder og 28 mænd (de optrædende ved større events, som vi overværede, er ikke medtalt – fx gallashow, Nordisk Råd-plenumdebat, pressemøder, mediekonference, karaoke-opvisning).

Journalist og projektchef Margareta Björklund i Helsingfors var kvindelig modvægt til de to mandlige kursusledere; og det med succes.

Pakket program – prøv det!

Kurset er ret tætpakket, nogle vil sige stressende.

Men kursisterne virkede tilfredse; de gav de tre uger en samlet score på 4,6 på en skala fra 1-5. Højst scorede delmålet om at skabe sig et nordisk netværk; 4,8 point.

Vi spurgte på sidstedagen, hvad kursisterne ville sige til kolleger om Aarhus-kurset:

“SÖK!”

“Do it! For satan, do it!”

“Ta chansen för fan.”

Flere deltagere foreslog  evalueringen et knap så pakket program.

Det vil vi tænke over frem mod Aarhus-kurset 2018 fra uge 43 næste år.

Hold øje med vores hjemmeside om nyt om næste års kursus ved at abonnere på vores nyhedsbrev.