Samarbete mellan ryska exiljournalister och nordiska medier

Netværk

Ett nytt projekt skall skapa samarbete mellan ryska exiljournalister och nordiska medier för att stärka bevakningen av Ryssland

Ryska journalister som lever i exil utanför landet kan via ett nytt stipendieprogram få möjlighet att arbeta vid nordiska medier. Avsikten är att skapa kontakter mellan ryska och nordiska journalister, och erbjuda ömsesidig nytta för såväl deltagarna som värdmedierna.

Via projektet som är framtaget av Nordisk Journalistcenter och Dansk Journalistforbund, får de deltagande medierna en rysktalande medarbetare som kan stärka deras bevakning av Ryssland, medan de ryska exiljournalisterna får möjlighet att utveckla ett kollegialt nätverk i Norden, vidareutveckla sig professionellt och hålla sin journalistiska yrkesfärdighet uppdaterad.

”Hundratals oberoende ryska journalister har lämnat Ryssland. För många är exilen ändå tillfällig och de ämnar återvända så fort det blir tryggt för dem att göra det. Dessa journalister kommer att vara viktiga brickor i byggandet av framtidens Ryssland”, säger John Frølich, ledare för NJC. ”Upplysta medborgare är en förutsättning för demokratisk utveckling, och professionell journalistik är en förutsättning för upplysta medborgare.”

Oberoende är avgörande

De sista detaljerna i stipendieprogrammet håller nu på att slipas. Det har redan ingåtts avtal med medier i Norge, Finland och Danmark, och sannolikt snart även i Sverige, där det är helt avgörande att journalisterna i fråga är fria och oberoende.

”Det handlar i början om ett pilotprojekt för fyra journalister, vilket förstås är bara en bråkdel av alla ryska journalister i exil. Genom projektet skall vi lära oss hur vi bäst kan stöda både journalister och medier i exil, och hur man i övrigt kan hjälpa journalister och människorättsaktivister att skapa ett framtida Ryssland byggt på demokrati och frihet. Samtidigt är det viktigt att vi koordinerar insatsen med andra pressfrihetsorganisationer,” säger Mogens Blicher Bjerregård, tidigare ordförande för The European Federation of Journalists och numera internationell rådgivare. Tillsammans med Leif Lønsmann vid NJC’s advisory board är han koordinator för stipendieprogrammet.