Civilsamhället har fått en röst vid Nordiska ministerrådet

Netværk

Journalistik och fria medier skall prioriteras vid Nordiska ministerrådet i framtiden, enligt en av rekommendationerna från det civila samhällsnätverket Nordic Civ och Nordiskt Journalistcenter

De fria medierna måste stödjas och mångfalden av fria medier med hög journalistisk trovärdighet måste säkerställas, så att invånare och civilsamhället har tillgång till information och kunskap för att kunna delta i den demokratiska dialogen.

Så lyder en av rekommendationerna från det nordiska civilsamhällsnätverket Nordic Civ, som svar på frågan om vilka politiska prioriteringar Nordiska ministerrådet skall betona i det nordiska samarbetet åren 2025–2030.

Nordic Civ är ett oberoende nätverk som verkar för att civilsamhällets röst skall höras i det nordiska samarbetet. Nätverket består av fyrtio representanter från civila organisationer i samtliga nordiska länder och självstyrande områden. En av dem är Nordiskt Journalistcenter NJC. Nordic Civ har funnits sedan 2021 och det är första gången som nätverket ger input till Nordiska ministerrådets arbete i framtiden.

”Ett starkt civilsamhälle är – liksom oberoende medier – en förutsättning för en välfungerande demokrati. Vi stöder Nordiska ministerrådets vision om Norden som världens mest hållbara gröna region år 2030. Det kan vi förverkliga genom Nordic Civ, bland annat genom att erbjuda kurser i klimatjournalistik, grön omställning och utvecklingen i Arktis”, säger John Frølich, chef för NJC.

Nordiska nätverk som motvikt till utmaningar

”Medielandskapet är under hård press och förändring i Norden. Vi kämpar dagligen mot falska nyheter, missinformation och desinformation – ett växande problem efter coronakrisen och den ryska invasionen i Ukraina. Såväl små som stora mediehus är samtidigt ekonomiskt utmanade av teknologijättarna, människors förändrade medievanor och minskad annonsförsäljning”, säger John Frølich.

För att hantera dessa utmaningar arbetar NJC med att skapa starka nordiska nätverk. Det innefattar kurser, seminarier och kontinuerlig kunskapsdelning över hela Norden.

”Samtidigt är det oerhört viktigt att vi diskuterar de nya hoten mot Norden. I och med Finlands och Sveriges inträde i Nato kommer vi att få en helt ny säkerhetspolitisk gemenskap. Vilka är framtidsutsikterna? Hur koordinerar vi våra ökande försvarsbudgetar? Och framför allt: hur säkerställer vi som journalister att läsare, lyssnare och tittare – civilsamhället – involveras i debatten?”

Förutom media och journalistik vill Nordic Civ också sätta fokus på civilsamhällets roll i den gröna omställningen och öka finansieringen av utbildningsinstitutioner. Nätverkets initiativ kommer att presenteras för Nordiska ministerrådet i september.

Läs mer om Nordic Civ här.