Civilsamfundet har fået en stemme hos Nordisk Ministerråd

Netværk

Journalistikken og frie medier skal prioriteres i Nordisk Ministerråd i fremtiden, lyder en af anbefalingerne fra civilsamfundsnetværket Nordic Civ og Nordisk Journalistcenter.

De frie medier skal understøttes, og der skal sikres en mangfoldighed af frie medier med en høj journalistisk troværdighed, så beboere og civilsamfund har adgang til viden og information for at kunne deltage i den demokratiske samtale.

Sådan lyder en af anbefalingerne fra Nordic Civ, det nordiske civilsamfundsnetværk, i sit bidrag til, hvad Nordisk Ministerråd skal have af politiske prioriteter for det nordiske samarbejde fra 2025-2030.

Nordic Civ er et uafhængigt netværk, der arbejder for, at civilsamfundet har en stærk stemme i det nordiske samarbejde. Netværket består af 40 repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer i de nordiske lande og selvstyrende områder. En af dem er Nordisk Journalistcenter. Nordic Civ har eksisteret siden 2021, og det er første gang, netværket giver input til Nordisk Ministerråds arbejde i fremtiden.

”Et stærkt civilsamfund er – præcis som de uafhængige medier – en forudsætning for et velfungerende demokrati. Vi støtter Nordisk Ministerråds vision om Norden som verdens mest bæredygtige, grønne region frem mod 2030. Det kan vi gøre gennem Nordic Civ. Og vi kan gøre det ved at tilbyde kurser i klimajournalistik, grøn omstilling og udviklingen i Arktis,” siger leder af NJC John Frølich.

Nordiske netværk som modvægt til udfordringer

”Medielandskabet er under stærkt pres og forandring i Norden. Vi kæmper dagligt med falske nyheder, misinformation og desinformation – et stigende problem efter corona-krisen og den russiske invasion i Ukraine. Små og store mediehuse er også stærkt udfordret økonomisk af tech-giganterne, de ændrede medievaner og nedgang i annoncesalg,” siger John Frølich.

NJC arbejder med stærke nordiske netværk som en modvægt til at klare de udfordringer. Heriblandt kurser, seminarer og løbende vidensdeling på tværs af Norden.

”Samtidig er det uhørt vigtigt, at vi diskuterer de nye trusler i Norden. Med Finlands og Sveriges optagelse i Nato får vi et helt nyt sikkerhedspolitisk fællesskab. Hvad er fremtidsperspektiverne? Hvordan koordinerer vi de stigende forsvarsbudgetter? Og ikke mindst: Hvordan sikrer vi som journalister, at læsere, lyttere og seere – at civilsamfundet inddrages i debatten om dette?”

Udover medier og journalistik vil Nordic Civ også have sat fokus på blandt andet civilsamfundets rolle i den grønne omstilling og have øget finansieringen af uddannelsesinstitutioner. Netværkets input bliver præsenteret for Nordisk Ministerråd i løbet af september.

Læs mere om Nordic Civ her.