Arktis ændres – hvad betyder det for os?

Klima/Miljø, Kursus, Lokaljournalistik

Nordisk Journalistcenter har udviklet et klimakursus for nordiske journalister med fokus på fakta, kilder og formidling. Sæt kryds i kalenderen den 26 – 31. januar 2020. 

Af John Frølich

Ændringerne i det arktiske område går nu så stærkt, at der skal helt nye strategier til. Den globale opvarmning sker med dobbelt hast i Arktis – og hele verden følger med.

Nordisk Journalistcenter udbyder – sammen med en række partnere i Norden – et klimakursus, der skal give ny viden og gøre os i stand til at udvikle og dække ændringerne på nye måder.

Det handler ikke kun om afsmeltningen af den arktiske havis, udfordrede isbjørne eller tøende permafrost. I havet er vigtige fiskebestande i bevægelse – mod nord. Havpattedyr får ændrede levevilkår, og på land ændres græsningsarealerne. Det skaber nye betingelser for dem, der bor i de arktiske regioner. Derudover handler klimaændringerne om sikkerhedspolitik, teknologiske udfordringer, sociale omvæltninger og store økonomiske interesser.

Frem for alt handler det om, hvordan vi som journalister formidler historien på nye måder.

Journalist Gunnar Sætra er kursusleder på Nordisk Journalistcenteres nye klimakursus, der afholdes i Tromsø, Norge

Kan vi beskrive ændringerne uden hver gang at vinkle på meget dystre fremtidsperspektiver?

Kan vi måske inspirere og give håb – og sikre, at demokratiet forbliver udgangspunktet, selv om verden ændres radikalt omkring os?

Om kurset:

Kursusledere: Journalist Gunnar Sætra, tidl. avisen Nordlys, Tromsø, nu kommunikationsrådgiver på Havforskningsinstituttet i Tromsø og journalist Martin Breum, Danmark, der har arbejdet med det arktiske område i en årrække. Hans seneste bøger “Hvis Grønland river sig løs – en rejse i kongerigets sprækker” og “COLD RUSH”, udkom i 2018.

Målgruppe: Journalister/redaktører fra hele Norden, der ikke i forvejen kender detaljerne i IPCC’s sidste klimarapport eller de generelle ændringer i Arktis. Prioritet gives til journalister fra lokale og regionale medier samt fra Island, Grønland og Færøerne.

Tromsø: Vi tager udgangspunkt i det faktum, at en af den arktiske regions største konferencer ”Arctic Frontiers”, afholdes i Tromsø 26 – 31. januar med deltagelse af førende forskere, industriledere og politiske beslutningstagere. Konferencen fokuserer på “State of the Arctic and A Smart Arctic Future”. Vi deltager i key events og sessions og inviterer udvalgte nøglepersoner til særskilte diskussioner med deltagerne.

Kursusgebyr: NJC modtager støtte til kurset fra Nordisk Ministerråd, Utenriksdepartementet i Oslo og Tromsø Kommune. Partnere er Barents Press Sweden, Barents Press Norway og Fojo Media Institute, Kalmar. Kursusgebyret kan derfor holdes på et absolut minimum.

Tilmelding: Åbner lige efter sommerferien, dvs. i august, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Skriv til Joan Rask på mail: jr@njc.dk så kommer du på en mailliste over interesserede deltagere og får direkte besked, når tilmelding åbner.

 

 

Foto: Elvar H. Hallfredsson

Foto: Elvar H. Hallfredsson

Foto: Elvar H. Hallfredsson