Arbetsgrupp: Säkerhetspolitik bör tas med i Helsingforsavtalet

Sikkerhed/Forsvar, Viden

Säkerhets- och försvarspolitik och civil beredskap bör skrivas in i Helsingforsavtalet. Det anser en arbetsgrupp i Nordiska rådet. Arbetsgruppen framförde sina förslag på Nordiska rådets temasession i Tórshavn i Färöarna.

Helsingforsavtalet, som ligger till grund för det officiella nordiska samarbetet, bör uppdateras. Det anser en arbetsgrupp under Nordiska rådet, som tirsdag den 9 april framförde sina förslag i form av en rapport på Nordiska rådets temasession i Tórshavn i Färöarna, där huvudtemat var säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten.

I ljuset av den nya säkerhetspolitiska verkligheten i Norden och Europa efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Finlands och Sveriges inträde i NATO anser gruppen att det är viktigt att avtalet speglar de nya utmaningar och möjligheter som Norden står inför.

“Man kan säga att det nordiska samarbetet på många viktiga punkter inte har utvecklats på samma sätt som annat internationellt samarbete under de senaste årtiondena. Om vi inte går igenom och förbättrar Helsingforsavtalet nu finns det en risk för att det nordiska samarbetet mister en del av sin betydelse inom den närmaste framtiden”, sa isländska Hanna Katrín Friðriksson, arbetsgruppens ordförande i ett pressmeddelande.

Nordiska rådets presidium tillsatte arbetsgruppen förra året vid ett möte i Trondheim för att utreda vilka behov det finns för en uppdatering av avtalet från 1962. Den senaste uppdateringen av Helsingforsavtalet gjordes 1995.

Klimatpolitik och gränshinder
Utöver förslaget om att ta med säkerhets-, försvars- och beredskapsfrågor i avtalet har arbetsgruppen också en rad rekommendationer för hur avtalet kunde uppdateras för att bättre motsvara dagens värld, till exempel nämns klimatpolitik inte alls i avtalet, även om det i dag är ett viktigt nordiskt samarbetsområde. Också gränshinderarbete är något som gruppen ser att kunde framhävas.

Arbetsgruppens förslag kommer i juni att behandlas av Nordiska rådets presidium, som tar ställning till om man skall gå vidare med en rekommendation till de nordiska regeringarna om en uppdatering av Helsingforsavtalet.

 

Arbetsgruppens rapport kan hittas här