Åsa Aspild, Expressen (S) på besøg i tv-studiet tæt ved EU-parlementet Foto: Joan Rask
Vil du med?  Tilmelding og information: Aarhus 2019 – Tryk på Norden
NORA - Nordatlantisk samarbejde - 20 års jubilæum. Fra venstre Hallgrimur Indriðason (I), Åsa Aspild (S), Ingeborg Vigerust (N) og Jon Thunqvist (S) Foto: Joan Rask

NORA – Nordatlantisk samarbejde – 20 års jubilæum. Fra venstre Hallgrimur Indriðason (I), Åsa Asplid  (S), Ingeborg Vigerust (N) og Jon Thunqvist (S). Foto: Joan Rask

Åsa Asplid
Hvilket fagligt udbytte har du haft af Aarhus 2016?

Det har varit väldigt positivt för mitt jobb – jag har lärt mig nya ställen att hitta nyheter från de övriga nordiska länderna som är intressanta för mina läsare, samt fått större förståelse och större intresse för EU och även blivit bättre på att navigera i den ibland röriga miljön av direktiv, utspel och beslut etc.

Det nordiska nätverket som kursen gett mig är oslagbart och det som utan konkurrens är det jag värdesätter mest.

         – Åsa Asplid

Det nordiska nätverket som kursen gett mig är oslagbart och det som utan konkurrens är det jag värdesätter mest.

Det är otroligt bra att lära känna journalistkolleger i de andra nordiska länderna som kan hjälpa till att tipsa om nyheter från deras respektive länder som kan vara intressanta utifrån ett svenskt perspektiv, hjälpa till att hitta intervjupersoner i sina länder, hjälpa till att översätta artiklar och komma med råd om vart man vänder sig för att få fram viss information.

Vil du anbefale andre at deltage?

Jag skulle rekommendera alla journalister att söka den här kursen. Den har ett otroligt amitiöst upplägg med många och oerhört duktiga föreläsare, intressanta studiebesök och en möjlighet att få lära sig oerhört mycket om sina nordiska grannländer – både genom kursupplägget och genom att möta och lära känna de andra kursdeltagarna.

Jag tror att alla som arbetar som journalister har ett stort utbyte av den här kursen, men för mig som arbetar på en rikstidning och ofta skriver om saker som händer utanför Sveriges gränser har det varit ett självklart plus.

Kunne du havde opnået samme resultat på andre måder?

Nej. Jag hade så klart kunnat lära mig om EU, sociala medier och Nordiska rådet i andra forum – men då hade det nordiska fokuset helt fallit bort där man dels får lära sig om de övriga nordiska länderna dels får ett perspektiv utifrån övriga nordiska länder på alla de mer generella ämnen.

Till exempel hur Norge förhåller sig till EU trots att de inte är medlemmar, eller den inrikespolitiska debatten i Finland som rör Sannfinländarna och vad det innebär att de är representerade i både EU och Nordiska rådet.

Hvordan har I tre samarbejdet efter kurset, og hvad betyder det for dig i dag?

Vi har haft väldigt mycket kontakt efter kursen och jag är så otroligt glad att jag lärt känna Ingeborg Vigerust Rangul (N) och Ann-Sofi Berger (S). De är mina vänner, men vi mejlar även om nyheter som händer i respektive land och hjälper varandra om någon behöver information om något specifikt i respektive land.

Åsa Aspild (S), reporter på Expressen

Åsa Asplid  (S), reporter på Expressen
Foto: Joan Rask

 Hvilket potentiale ser du for, at nordiske medier kan samarbejde i de kommende år?

Det finns alltid möjligheter till samarbeten och jag tror det är mycket värdefullt. På Expressen har vi sedan många år samarbeten med tidningar i Norge, Danmark och Finland där vi utbyter material vid stora nyhetshändelser och det har alltid varit en stor fördel.

Tveka inte att sök, du kommer aldrig ångra dig. Det är en fantastisk möjlighet att hämta inspiration, lära sig mer om Norden och lära känna nya kolleger.

         – Åsa Asplid

Hvordan har du tænkt dig at bruge det i fremtiden?

Jag hoppas kunna fortsätta på samma sätt som jag gjort sedan jag avslutade kursen – få hjälp vid behov att hitta personer att intervjua i de andra länderna, fortsätta den nya bevakningen av andra nordiska tidningar och där kunna fiska upp fler nyheter som annars inte blivit skrivna.

Har du en hilsen til eventuelle nye deltagere på Aarhus-kurserne.

Tveka inte att sök, du kommer aldrig ångra dig. Det är en fantastisk möjlighet att hämta inspiration, lära sig mer om Norden och lära känna nya kolleger.

Af: Åsa Asplid, Expressen
Twitter: @AsaAsplid
Facebook: Åsa Asplid

Skal du med?
“Tilmelding og information om Aarhus 2019 – Tryk på Norden”
Mere information:

Under kurset blev Åsa Asplid  interviewet i forbindelse med Nordisk Råds uddeling af film- og litteraturpriser i København. Åsa Asplid, Expressen (deltager på Aarhus 2016) blev interviewet i København efter overrækkelse af Nordisk Råds priser:

screen-shot-2016-12-02-at-11-44-06

Åsa Asplid, reporter på Expressen giver interview Live TV – Expressen

 

Se to øvrige deltagere fra Aarhus 2016:
Ingeborg Vigerust Rangul, Oslo                         Ann-Sofi Berger, Österbotten
Ingeborg Vigerust, på besøg hos Cecilia Malström, EU-kommissær den ene dag - og den næste dag er hun i dagens avis

Ingeborg Vigerust, på besøg hos Cecilia Malström, EU-kommissær den ene dag – og den næste dag er hun i dagens avis. Foto: Joan Rask

Ann-Sofi Berger (F) fotograferer Vigdis Finbogadottir, den legendariske islandske præsident

Ann-Sofi Berger (F) fotograferer Vigdis Finbogadottir, den legendariske islandske præsident. Foto: Joan Rask